Přeskočit na hlavní obsah

Orange 3 & předpovědi (Predictions)


Zobrazuje předpovědi modelů na datech.
Vstupy
  • Data: vstupní datový soubor
  • Prediktoři: prediktory, které mají být použity v datech
Výstupy
  • Předpovědi: data s přidanými předpovědi
  • Výsledky hodnocení: výsledky testování klasifikačních algoritmů
Widget obdrží sadu dat a jeden nebo více prediktorů (prediktivní modely, nikoli učící se algoritmy - viz příklad níže). Vytváří data a předpovědi.

  1. Informace o vstupu, jmenovitě počet případů, které je třeba předpovídat, počet prediktorů a úkol (klasifikace nebo regrese). Pokud jste datovou tabulku setřídili podle atributu a chcete vidět původní zobrazení, stiskněte Obnovit původní pořadí .
  2. Můžete vybrat možnosti pro klasifikaci. Jestliže odhad třída je zaškrtnuto, pohled poskytuje informace o předpokládané třídě. Pokud je zaškrtnuto Předvídané pravděpodobnosti pro , pohled poskytuje informace o pravděpodobnostech předvídaných klasifikátory. Můžete také vybrat předpovídanou třídu zobrazenou v pohledu. Volba Draw distribuční pruhy poskytuje vizualizaci pravděpodobností.
  3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit úplný dataset můžete zobrazit celou tabulku dat (jinak se zobrazí pouze proměnná třídy).
  4. Vyberte požadovaný výstup.
  5. Předpovědi.
Widget ukazuje pravděpodobnosti a konečná rozhodnutí prediktivních modelů . Výstupem widgetu je další dataset, kde jsou předpovědi připojeny jako nové atributy meta. Můžete si vybrat, které funkce chcete na výstupu (původní data, předpovědi, pravděpodobnosti). Výsledek lze pozorovat v tabulce dat . Pokud předpokládaná data obsahují skutečné hodnoty třídy, lze výsledek predikce pozorovat také v matici Confusion Matrix .

Příklady

V prvním příkladu použijeme data Attrition - Train z widgetu Datasets . Jedná se o údaje o opotřebení zaměstnanců. Jinými slovy, chceme vědět, zda určitý zaměstnanec rezignuje nebo ne. Postavíme prediktivní model s widgetem Strom a pozorujeme pravděpodobnosti v Předpovědích .
Pro předpovědi potřebujeme jak tréninková data, která jsme načtili do prvního widgetu Datasets, tak data, která budou předpovídat, která načteme do dalšího widgetu Datasets . Tentokrát použijeme Attrition - Predict data. Připojte druhou sadu dat k předpovědím . Nyní vidíme předpovědi pro tři instance dat z druhé sady dat.
Model Tree předpovídá, že žádný ze zaměstnanců neopustí společnost. Můžete vyzkoušet jiný model a zjistit, zda se předpovědi změní. Nebo otestujte prediktivní skóre nejprve v widgetu Test a skóre .


Ve druhém příkladu uvidíme, jak správně používat předproces s předpovědí nebo testem a skóre .
Tentokrát používáme data heart disease.tab z widgetu File . K datům se dostanete prostřednictvím rozbalovací nabídky. Toto je dataset s 303 pacienty, kteří přišli k lékaři a trpěli bolestí na hrudi. Po provedení testů bylo zjištěno, že někteří pacienti mají zúžení průměru a jiní ne (to je naše proměnná třídy).
Údaje o srdečních onemocněních mají některé chybějící hodnoty a my bychom za to měli odpovídat. Nejprve rozdělíme datový soubor na vlak a testovací data pomocí Data Sampler .
Poté zašleme vzorek dat do Preprocess . Použijeme hodnoty Impute Missing Values , ale na vašich datech můžete vyzkoušet libovolnou kombinaci preprocesorů. Předběžně zpracovaná data zašleme do Logistické regrese a vytvořený model do Předpovědí .
A konečně, předpovědi také potřebují data, která budou předpovídat. Výstup Data Sampler použijeme pro predikci, ale tentokrát ne Data Sample , ale Zbývající data , to jsou data, která nebyla použita pro trénink modelu.
Všimněte si, jak zbývající data odesíláme přímo do předpovědí, aniž bychom museli provádět předzpracování. Důvodem je, že Orange zpracovává předzpracování nových dat interně, aby se předešlo jakýmkoli chybám ve konstrukci modelu. Pro předpovědi bude použit stejný stejný preprocesor, jaký byl použit v tréninkových datech. Stejný postup platí i pro test a skóre .


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Skalní reliéfy u Kopicova statku

Ve skalách pod Kopicovým statkem, Jirošovou rychtou, vytvořil tehdejší majitel a lidový umělec Vojtěch Kopic galerii skalních reliéfů především z české historie. Jeho práce trvala téměř 40 let (1940 až 1978) a za tu dobu vzniklo přes 30 reliéfů postav, zvířat či průčelí staveb, často doplněných o citáty či poselství. Vojtěch Kopic (1909–1978) se do stavení přiženil v roce 1932. Od čtyřicátých let až do své smrti v rokli pod statkem vytesal v pískovcových skalách řadu reliéfů, jejichž témata čerpal především z českých dějin. Památková ochrana těchto děl byla vyhlášena s účinností od 25. listopadu 2017 formou stanovení ochranného pásma kulturní památky Kopicův statek. Po reliéfech vás provede značená stezka, odbočení na ní je vyznačeno turistickými směrovkami. Kopicův statek (dříve Jirošova rychta) je roubená usedlost z konce 18. století, kulturní památka. Jedná se (spolu např. s Dlaskovým statkem) o jeden z nejzajímavějších příkladů lidové architektury pojizerského typu. Statek (Kacanov

Vilémov, Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše

Rokytnice nad Jizerou (německy Rochlitz an der Iser) je město a horské letovisko v západních Krkonoších. Nachází se v Libereckém kraji, v okrese Semily, v protáhlém údolí Huťského potoka mezi masivy hor Stráž (782 m), Čertova hora (1022 m) a Lysá hora (1344 m) a podél levého (východní) břehu řeky Jizery. Žije zde přibližně 2 600 obyvatel. Celkem zahrnuje čtyři katastrální území: Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytno v Krkonoších a Františkov v Krkonoších. Z evidenčního hlediska se v rámci Dolní Rokytnice navíc rozlišují ještě místní části Hleďsebe, Hranice a Studenov. Katastrální území Dolní Rokytnice ve městě Rokytnice nad Jizerou zahrnuje kromě vlastní Dolní Rokytnice ještě sídelní celky Hleďsebe, Studenov, Liščí Díra, Hranice, Vilémov, Letní Strana, Zimní Strana, Malá Rokytnice. Na jihozápadě do něj spadá vrch Stráž. Do Dolní Rokytnice patří i kostel svatého Michaela archanděla. Hranice mezi Dolní a Horní Rokytnicí probíhá náměstím před radnicí: většina plochy náměst

Háje nad Jizerou, Rybnice

Obec Háje nad Jizerou se nachází v okrese Semily, v Libereckém kraji, ve středu spojnice mezi městy Semily a Jilemnice, na březích řeky Jizery (Háje na levém břehu, ostatní části na pravém). Žije zde 690 obyvatel. Dříve, k 1. 3. 2001, bylo v obci trvale hlášeno 637 obyvatel, z toho 302 v osadě Dolní Sytová, 154 v osadě Rybnice, 125 v osadě Loukov a 67 v osadě Háje nad Jizerou. V současné době je v obci celkem 188 trvale obydlených domů a 127 rekreačních chalup. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1636. V minulosti se obec nazývala podle jiné své části Rybnice. Od roku 1960 má obec tyto části: Háje nad Jizerou Dolní Sytová Loukov Rybnice