Přeskočit na hlavní obsah

Mapa šíření nemoci koronaviru COVID-19Tento web využívá informace z volně dostupných zdrojů na internetu, jako jsou stránky a sociální sítě státních zdravotnických institucí, ale i důvěryhodných médií. Původně se aktualizoval každých deset minut, nyní už ale každou minutu. Kromě samotných statistik obsahuje stránka také interaktivní mapu se šířením viru, odkaz na twitterový účet, rady při cestování, popis nemoci i informace týkající se karantény.Co je Coronavirus?
Nový koronavirus (2019-nCoV) je virus (konkrétněji koronavirus) identifikovaný jako příčina ohniska respiračního onemocnění, která byla poprvé detekována v čínském Wuhanu. Počátkem roku mělo mnoho pacientů ve vypuknutí choroby ve Wu-chanu v Číně údajně nějakou souvislost s velkým mořským a živočišným trhem, což naznačuje šíření mezi lidmi. Rostoucí počet pacientů však údajně nebyl vystaven trhům se zvířaty, což naznačuje, že dochází k šíření mezi lidmi. Název coronavirus je odvozen od latinské korony, což znamená „koruna“ nebo „halo“, což se týká charakteristického vzhledu připomínajícího korunu.Jak se nakazíte?
Hlavní cestou přenosu jsou respirační kapičky a úzký kontakt. Když kýcháte nebo kašlete, vysíláte z nosu a úst kapičky tekutiny. Tyto kapičky mohou nést infekce, a když vstoupí někdo jiný, vstoupí do očí, nosu nebo úst, infekce může způsobit jejich nemoc. Tímto způsobem se šíří chřipka a mnoho virů. Nejčastěji musíte být blízko osoby (do 6 stop), aby se šířila tímto způsobem. Při dlouhodobém vystavení aerosolu s vysokou koncentrací v relativně uzavřeném prostředí existuje možnost přenosu aerosolu. Světová zdravotnická organizace uvedla, že riziko šíření od člověka bez příznaků je „velmi nízké“ a že fekální přenos je „nízký“.

Jak se mohu chránit?
Mytí rukou
Řada vlád radí proti veškerým nepodstatným cestováním do zemí a oblastí zasažených ohniskem. Existují mylné představy o tom, jak zabránit infekci: oplachování nosu, kloktání ústní vodou a konzumace česneku nejsou účinné. CDC doporučuje, aby si lidé umývali ruce často mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, zejména poté, co šli na záchod nebo když jsou ruce viditelně špinavé. Pokud nejsou mýdlo a voda snadno dostupné, doporučuje se používat ruční dezinfekční prostředek na bázi alkoholu s obsahem alkoholu nejméně 60% objemových (nebo 120%). WHO také radí lidem, aby se nedotýkali očí, nosu nebo úst nečištěnými rukama.

Dýchací hygiena
Zdravotnické organizace doporučily, aby si lidé při kašlání nebo kýchání (které by pak měli být okamžitě zlikvidováni) zakryli ústa a nos tkání (což by mělo být okamžitě odstraněno), nebo rukávem, pokud tkáň není k dispozici. Doporučuje se také použití chirurgických masek těmi, kteří mohou být infikováni, protože mohou omezit objem a cestovní vzdálenost vydechovaných kapiček rozptýlených při mluvení, kýchání a kašli. Neexistuje žádný důkaz, který by dokázal, že nošení chirurgických masek neinfikovanými osobami s nízkým rizikem je účinné. Pouze Čína výslovně doporučila používání masek zdravými členy veřejnosti, zatímco obličejové masky široce používali zdraví lidé v Hongkongu, Japonsku, Malajsii a Singapuru.

Jak používat masku
Pokud kašlete nebo kýcháte, noste masku. Pokud nosíte masku, musíte vědět, jak ji používat a řádně zlikvidovat. Předtím, než si nasadíte masku, očistěte si ruce otřením rukou na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou. Zakryjte si ústa a nos maskou a ujistěte se, že mezi tváří a maskou nejsou žádné mezery. Během používání se masky nedotýkejte. Vyměňte masku za novou, jakmile je vlhká a masky pro jedno použití znovu nepoužívejte. Chcete-li odstranit masku, odstraňte ji zezadu (nedotýkejte se přední strany masky), okamžitě ji zlikvidujte v uzavřené nádobě a poté si ruce očistěte otřením rukou na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Skalní reliéfy u Kopicova statku

Ve skalách pod Kopicovým statkem, Jirošovou rychtou, vytvořil tehdejší majitel a lidový umělec Vojtěch Kopic galerii skalních reliéfů především z české historie. Jeho práce trvala téměř 40 let (1940 až 1978) a za tu dobu vzniklo přes 30 reliéfů postav, zvířat či průčelí staveb, často doplněných o citáty či poselství.

Vojtěch Kopic (1909–1978) se do stavení přiženil v roce 1932. Od čtyřicátých let až do své smrti v rokli pod statkem vytesal v pískovcových skalách řadu reliéfů, jejichž témata čerpal především z českých dějin. Památková ochrana těchto děl byla vyhlášena s účinností od 25. listopadu 2017 formou stanovení ochranného pásma kulturní památky Kopicův statek.

Po reliéfech vás provede značená stezka, odbočení na ní je vyznačeno turistickými směrovkami.

Kopicův statek (dříve Jirošova rychta) je roubená usedlost z konce 18. století, kulturní památka. Jedná se (spolu např. s Dlaskovým statkem) o jeden z nejzajímavějších příkladů lidové architektury pojizerského typu. Statek (Kacanovy …

Labská bouda

Labská bouda je soukromý hotel v Krkonoších, v první zóně Krkonošského národního parku. Labská bouda leží v nadmořské výšce 1340 metrů na Labské louce nedaleko města Špindlerův Mlýn. Několik set metrů od boudy se nachází pramen Labe. Vzhledem ke své poloze je především v zimním období významným orientačním prvkem. Moderní železobetonová devítipatrová budova z roku 1975 nese stejný název jako původní hostinec z 19. století, který vyhořel roku 1965. Přístupová komunikace vede z obce Horní Mísečky; od obce výše však není povolen vjezd soukromým vozidlům (dále autobusem a pěšky). V sobotu 17. listopadu 2018 v okolí Labské boudy začala hořet horská tundra. Požár byl ohlášen po 16. hodině, uhašen byl v půl osmé večer, zasahovalo celkem sedm požárních jednotek. Zasažená plocha činila asi 20 ha. Budova neutrpěla žádné škody díky opačnému směru větru. Požár byl zřejmě způsoben nedbalostí turistů.
Budova vznikla v polovině 19. století jako hostinec s ubytovacím zázemím. Již dříve zde ale údajně …

Háje nad Jizerou, Rybnice

Obec Háje nad Jizerou se nachází v okrese Semily, v Libereckém kraji, ve středu spojnice mezi městy Semily a Jilemnice, na březích řeky Jizery (Háje na levém břehu, ostatní části na pravém).
Žije zde 690 obyvatel. Dříve, k 1. 3. 2001, bylo v obci trvale hlášeno 637 obyvatel, z toho 302 v osadě Dolní Sytová, 154 v osadě Rybnice, 125 v osadě Loukov a 67 v osadě Háje nad Jizerou. V současné době je v obci celkem 188 trvale obydlených domů a 127 rekreačních chalup.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1636.
V minulosti se obec nazývala podle jiné své části Rybnice.
Od roku 1960 má obec tyto části:

Háje nad JizerouDolní SytováLoukovRybnice